THE CONCEPT OF SPATIAL-PLANNING DEVELOPMENT OF THE IRNITU CAMPUS
TYPE: urban planning
LOCATION: Russia, Irkutsk Oblast, Irkutsk
CLIENT: FGBOU VO "IRNITU".
PERIOD OF PERIOD: January-April 2019
STATUS: project
Author’s team: Alexey Kozmin, Elena Grigoryeva, Sergey Mayarenkov, Valentina Kazakova, Arina Moskovskaya, Polina Zaslavskaya, Daria Kremleva, Alena Lobayeva, Anastasia Kholyavko, Evgeniya Kenzina.